تماس با مادرباره ما
عنوان
عنوان

عنوان

هتل بين المللي پارسيان صفائیه
تنها هتل 5 ستاره استان یزد

هتل صفائیه، واقع در بهترین منطقه شهر تاریخی یزد، مشتمل بر دو قسمت هتل باغ و هتل جدید است.هتل جدید صفائیه، شاهکاری از تلفیق معماری مدرن و سنتی با ویژگی های منحصر به فرد است.تسهیلات، امکانات و موقعیت ممتاز و خاص هتل پارسیان صفائیه و بهره مندی از امکانات و تجهیزات مدرن و توجه به ساختار سنتی میهمان پذیری در هتل باغ و توجه اساسی به استانداردها، از جمله مزیت های هتل پارسیان صفائیه است.

عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان


تماس با مادرباره ما
عنوان
عنوان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان صفاییه یزد می باشد.